Algemene Voorwaarden

Algemene handelsvoorwaarden Art & Wine 

Hiernavolgende algemene verkoopvoorwaarden regelen de handelsbetrekkingen en contractuele verbintenissen tussen enerzijds de klant en Art & Wine door Enriq BV, met maatschappelijke zetel Krogstraat 116, te B-1860 Meise met ondernemingsnummer BE0 733 563 488. 

Speciale voorwaarden wine shop

bestelling – order – facturatie – levering – conformiteit

 • Minimumbestelling voor gratis levering  125,- € BTWi.
 • Na bestelling ontvangt u zo snel als mogelijk onze orderbevestiging.
 • Vermits de shop steeds de ware voorraad aangeeft, ontvangt u kort nadien een factuur voor betaling.
  We sturen geen factuur zolang de voorraad niet toereikend is.
 • Eens uw betaling op onze rekening geregistreerd is, wordt uw bestelling klaargemaakt voor verzending. U kan deze uiteraard na afspraak ook zelf afhalen.
 • Levering gebeurt door ons rechtstreeks of door pakjesdienst, in principe binnen de 48u.
 • De levering is gratis vanaf een minimum aankoopbedrag van 125,- € BTWi.
  Gratis levering binnen postcodes 1860, 1850, 1780 en 1785.
   In het andere geval worden 12,5 € verzendkosten aangerekend.
 • Bij ontvangst van uw bestelling bent u ertoe gehouden de levering te controleren. Bij niet conforme levering dient u ons binnen de 24u hiervan per mail op de hoogte te brengen zodanig dat we het euvel kunnen verhelpen.

kwaliteit en garantie 

Wijnen kunnen onderhevig zijn aan verschillende fouten. Deze houden onder andere in:

 • Kurksmaak. Bij dit voorval wordt de fles zonder enig probleem omgeruild – niet terugbetaald – indien deze ons terugbezorgd kan worden met originele kurk, en de fles nog voldoende gevuld.
  Hetzelfde jaartal kan op dit moment niet altijd gegarandeerd zijn.
 • Zwavelgeuren of microbiële of bacteriële besmetting. Ook deze ruilen we graag onder dezelfde voorwaarden zoals hierboven om.
 • Een fles die te lang openstaat, oxideert. Een fles die verkeerdelijk of te lang bewaard is, boet gegarandeerd in aan kwaliteit. Voor dit soort fouten zijn wij niet verantwoordelijk en dergelijke producten kunnen niet door ons vervangen worden.
  Dit geldt eveneens voor producten waarvan de levering reeds verjaard is.
 • Wanneer we dienen te ruilen, doen we dat met de glimlach. Leg ons wel steeds uw aankoopbon voor. 

Algemene verkoopvoorwaarden

Bestelling

Bestellingen via onze website Art & Wine gebeuren ten allen tijde onder aanvaarding van onze algemene handelsvoorwaarden.

Verzakingsbeding

Door te bestellen via onze webshop heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop zonder betaling van boete en zonder opgave van motief, binnen de 7 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of het sluiten van de overeenkomst.
De consument dient de goederen steeds op eigen kosten terug te sturen. Eens na ontvangstcontrole zal het bedrag terugbetaald worden.

Alcohol & Verantwoordelijkheid

Wij verkopen geen alcohol aan personen onder de 18 jaar. Met uw bestelling verklaart u hierbij dat u verantwoordelijk bent voor uw aankoop en ouder bent dan 18 jaar.

Prijzen

Prijzen en tarieven zijn steeds uitgedrukt in Euro, BTW inclusief.
Art & Wine heeft steeds het recht haar prijzen aan te passen indien deze  te wijten zijn aan aanpassing van accijnzen, ecobonus op verpakking, brandstoftoeslag of prijswijzigingen bij de wijndomeinen.

Betaling

Goederen worden pas geleverd na betaling. Zelfs indien anders overeengekomen is, blijven de goederen volle eigendom van Art & Wine, tot zolang alle facturen voldaan zijn.

Indien u een factuur wenst, vragen we u dit te melden tijdens het bestellingsproces.

Overmacht

Art & Wine kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen of fouten, zolang deze te wijten zijn aan externe factoren en dus buiten haar wil.

Disclaimer

Alle Informatie op onze website Art & Wine, zijn steeds onder voorbehoud van zet- en drukfouten of ongewilde materiële vergissingen. Tussentijdse wijzigingen, op  producten en prijzen zijn steeds mogelijk. Afbeeldingen van producten kunnen afwijken.
Wij vragen onze klanten om regelmatig onze websites te raadplegen voor de laatste versie van onze voorwaarden. Verder kunnen we niet aansprakelijk gesteld worden voor gevolgen van mogelijk foutieve of gewijzigde inhoud, alsook voor handelingen verricht door derden.

Bescherming van het Privéleven

Alle persoonlijke gegevens zijn bestemd voor intern gebruik van Art & Wine. Deze gegevens worden enkel en alleen gebruikt voor eigen marketingdoeleinden.

De klant beschikt op elk ogenblik en kosteloos over het recht van inzage en verbetering van deze gegevens. Daarom volstaat het een e-mail te sturen naar info@artandwine.org.

Toepasselijk recht en bevoegdheid

Bovenvermelde algemene en specifieke handelsvoorwaarden, alsook de uitvoering ervan zijn onderworpen aan het Belgische Recht. De nietigheid van één of meer onderdelen van onderhavige voorwaarden heeft in geen geval de nietigheid van de overeenkomst tot gevolg doch slechts tot nietigheid van het gedeelte in casu. Alle overige bepalingen blijven derhalve volledig van toepassing. In geval van betwisting is enkel het Belgische recht van toepassing en zijn de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement te Brussel bevoegd.